De afgelopen twee jaar waren in maatschappelijk en economisch opzicht ongekend onstuimig. Een virus bracht ons tot stilstand maar het voorspelde veranderde professionele gedrag blijft uit. De files zijn weer net zo lang als voorheen. Thuiswerken is een optie maar niet de norm geworden. Het klimaat baart ons zorgen en de oplossingsrichtingen zorgen voor polarisatie. Op 31 december 2022 wordt er in één keer evenveel fijnstof uitgestoten als gevolg van vuurwerk als zeven maanden autoverkeer (bron: Gelderlander) en knallen we voor een recordbedrag de lucht in. Het vertrouwen in de – de handhaving door – overheid en politiek raakt weg. De nieuwe oorlog is dichtbij en dat maakt ons bezorgd en stil. Humaniteit raakt overprikkeld. Inwendig strijden verzet en moedeloosheid om aandacht. Het algehele vertrouwen in de welvaart daalt als gevolg van hoge kosten. Dusdanig dat zelfs primaire behoeften onder druk komen te staan. Ieder individu die wil klagen kan via sociale media een publiek creëren. Meningen worden geëxposeerd aan onbekenden, waardoor de context nogal eens ontbreekt en het perspectief afhankelijk is van interpretatie van de ontvanger op dat moment. Het is een opeenstapeling van onzekerheden en het verschil tussen arm en rijk wordt groter. Het enige dat zeker is in de wereld, is verandering. In deze zorgelijke tijd is het bereiken van klanten en aanzetten tot actie uiteraard ook anders dan in de afgelopen decennia.

Hoe benut je nu dan marktkansen? Wat is de rol van de ondernemer en marketeer?
Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar mijn kijk op de huidige gefragmenteerde consumentenmarkt is kansrijk. Het komende jaar gaan de succesvolle ondernemers zich onderscheiden ten koste van slechtere vakbroeders. De balansact van de afgelopen twee jaar komt tot een uitslag. Dit leidt tot een uitdunning in consumentenmarkten zoals horeca en retail. Als je doet wat je altijd deed, kom je niet alleen tot stilstand maar hol je achteruit. Nu komt het aan op aanpassingsvermogen en activatie. Op inspelen op raakpunten in plaats van geplande doelgroepen. De klantkansen blijven meer onder de oppervlakte. Dat betekent dat je scherper moet zijn op élke kans. Dat je harder moet werken voor resultaat. Onverzettelijk aanwezig moet zijn en snel moet toegrijpen zodra het kan.
Zo laat ik me voor mijn motto van 2023 inspireren door het dierenrijk en meer in het bijzonder door een vogel uit het geslacht Rynchops: de Skimmer. Een schaarbek*: “Hun manier van voedsel zoeken is uniek binnen de meeuwenfamilie. In plaats van naar vis te duiken, zoals de sterns doen, scheren zij met wijd open snavel rakelings over het wateroppervlak met de punt van hun ondersnavel als een open schaar door het water snijdend. Als zij op een visje stuiten sluiten ze bliksemsnel de snavel.” Zie hier de kruising tussen marketing en sales.

Mijn motto voor 2023 is: Als je met open blik en open bek (pardon, dierentaal) In beweging blijft, heb je sneller beet!

Wil je meer weten over raakpunten? Benader me dan. In februari en maart ben ik weer 1 dag per week beschikbaar voor advies. jeanine@kiesmarketing.nl Tel. 06-58818602.

*Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Amerikaanse_schaarbek
Foto: Mark Smith Photography via Instagram.